SAMEN ENERGIE BESPAREN

 

Alle initiatieven per wijk op een rijtje !

Wijkbewoners in Almere zijn actief met allerlei projecten op het gebied van duurzame energie. Een bloemlezing van de bestaande initiatieven:

 

Wilt u een initiatief aanmelden?

We willen hier graag een zo compleet mogelijk overzicht per wijk geven. Wilt u een initiatief aan ons doorgeven, dan kunt u contact opnemen via info@almeerminder.nl

 

 

 

Filmwijk Energieneutraal

Platfom Filmwijk is een belangenorganisatie van bewoners, die zich inzet voor een goed woon- en leefklimaat in Almere Filmwijk.

Zo wil Filmwijk in 2030 energieneutraal zijn.

 

 

Energieneutraal Nobelhorst

Nobelhorst wil energieneutraal zijn in 2030. Energie-ambassadeur Sebastiaan Vos laat zien, hoe dat moet.

 

In dezelfde wijk heeft Ymere een aantal ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) huurwoningen gebouwd. De huizen wekken alle elektriciteit die ze verbruiken zelf op. Dit betekent dat de huurders kunnen wonen zonder energierekening, in een huis dat door extra isolatie en verschillende slimme oplossingen nergens tocht en geen temperatuurschommelingen kent.

 

 

 

Wijkcollectieven in Striphelden en Sieradenbuurt

De Groene Reus heeft in de Stripheldenbuurt en de Sieradenbuurt samen met de gemeente energiescans in 40 woningen laten uitvoeren. Met de resultaten van die scans heeft De Groene Reus informatieavonden voor bewoners gehouden.

 

Meer dan 50 bewoners hebben samen met De Groene Reus de handen in elkaar geslagen voor collectieve aanschaf van zonnepanelen en andere energiemaatregelen. Zo krijgen ze een betere prijs én De Groene Reus neemt de bewoners veel werk uit handen.

Referentie: degroenereus.nl/groene-projecten/

 

 

 

Almere Poort: Zonnestroomcentrale gymzaal

In samenwerking met de Gemeente Almere heeft De Groene Reus het concept ontwikkeld voor een zonnestroomcentrale-als-dienst. Hierbij stelt de Gemeente het dak van de gymzaal 15 jaar beschikbaar voor dit doel. Leden van De Groene Reus investeren gezamenlijk in dit project. De participaties leveren geld op voor de leden en gelijktijdig wordt de elektriciteitsrekening van de gymzaal groen.

 

Nul op de Meter

Geen energierekening meer? Dat kan ook in Almere! Energie-ambassadeur Martin Wiegertjes legt uit wat daarvoor nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

De VvE (Vereniging van Eigenaren) van het appartementencomplex De Droomwachter heeft gekozen voor het opwekken van eigen duurzame energie met installaties van CGE [www.cgenergie.nl]. naar verwachting zal de energieproductie de komende jaren zo’n 23.000 kWh bedragen.

 

Voor het milieu betekent dat een vermindering van CO2-uitstoot met bijna 300 ton.

Dat is te vergelijken met de CO2 opname van 3.615 bomen. Nog anders bekeken: om 23.000 kWh elektriciteit op te wekken, zouden over 25 jaar 807 vaten olie (ruim 128.000 liter) nodig zijn.

 

De vereniging zal de komende jaren fors op de energiekosten besparen. En dat betekent een welkome verlaging van de servicekosten.

 

 

 

 

 

De Buitenkans, Almere-Buiten

De Buitenkans is een heel bijzonder wijkje in de Stripheldenbuurt in Almere-Buiten: duurzaam gebouwd, organisch vormgegeven, autovrij en sociaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almere Pampus

 

Na vier jaar voorbereiding heeft energiecoöperatie Almeerse Wind sinds 27 september 2018 de vergunning op zak voor de bouw van twee windturbines op Windpark Pampus.

 

 

De bouw van de windturbines staat voor 2020 gepland. De oplevering zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021.

Almeerse Wind en Nuon hebben samen een projectplan aan de gemeente gepresenteerd om Almere nog verder te vergroenen door de realisatie van een zonnepark ter grootte van ongeveer één vierkante kilometer -ook op Windpark Pampus.

 

Almere Haven

 

Woningcorporatie Ymere heeft een aantal wooncomplexen in De Wierden gerenoveerd. En onder andere voorzien van betere isolatie. Bewoners hebben energie bespaaradvies gekregen van de energiecoaches van Almeerminder. Met die adviezen kunnen zij hun energierekening nog verder verlagen.

 

Woningcorporaties de Alliante en Ymere investeren in zonnepanelen. De Alliantie zegt daarover: “Uiterlijk in 2020 willen we alle geschikte appartementengebouwen tot vier lagen voorzien hebben van zonnepanelen. Dat zijn in potentie zo’n 420 panden, met in totaal ruim 15.000 sociale huurappartementen.”

Ook Ymere is, al vanaf 2016, bezig om het woningbestand te verduurzamen met zonnepanelen.

 

 

 

Floriade

Floriade 2022 is niet alleen een wereldtuinbouwtentoonstelling, maar ook een nieuwe, groene stadswijk aan de oever van het Weerwater.

 

SAMEN ENERGIE BESPAREN

Voor het milieu betekent dat een vermindering van CO2-uitstoot met bijna 300 ton.

Voor het milieu betekent dat een vermindering van CO2-uitstoot met bijna 300 ton.